Dades per reflexionar

Els residus a cada municipi

Recentment, Castelldefels ha municipalitzat el seu servei de recollida de residus, una mesura que forma part d’una bateria d’accions per millorar els índexs de separació i reciclatge. Gràcies als ajuts de l’AMB per a millores en la recollida selectiva, aquesta estratègia inclou la implantació de contenidors intel·ligents a la via pública, la posada en marxa d’un sistema de recollida específic per a comerços o el reaprofitament de quioscos de premsa en desús per a convertir-los en deixalleries de barri.

Un dels municipis que, gràcies a les subvencions de l’AMB per a millores en la recollida selectiva, instal·larà, de forma imminent, contenidors intel·ligents per millorar el seu índex de recollida selectiva, que tanmateix es troba en un 55,8%, acomplint els objectius marcats per la UE abans del 2020. A més, el Papiol ha dut a terme campanyes específiques per reforçar la recollida de matèria orgànica.

En els darrers dos anys, Sant Boi ha augmentat en 5 punts el seu índex de separació de residus en origen, instal·lant un sistema de recollida bilateral, amb bateries de contenidors de totes les fraccions en tot el municipi. Malgrat això, i davant de les directrius europees, properament iniciarà, gràcies a la subvenció de 300.312,05€ de l’AMB per a canvis de model de recollida, la implantació de contenidors intel·ligents, i endegarà noves campanyes de sensibilització ciutadana.

Sant Just Desvern ha apostat, fins ara, per un model de proximitat en què bateries de contenidors de totes les fraccions es col·loquen a poca distància, provocant que tota la ciutadania disposi de punts de recollida selectiva a poca distància de casa seva. En breu, gràcies a l’ajut de 329.842,88 € de l’AMB dins del seu impuls perquè els municipis implantin sistemes de recollida més efectius, també s’hi instal·laran contenidors de matèria orgànica i RESTA que requeriran una targeta identificativa per ser usats.

Des de fa anys, Tiana és el municipi metropolità amb l’índex de recollida selectiva més alt. Actualment situant-se en un 76,7%, i per tant superant de llarg les directius europees, segueix treballant de la mà de l’AMB per millorar el reciclatge. El sistema de recollida porta a porta, promogut per l’AMB en diversos municipis del territori, està complementat, per exemple, amb un punt de dipòsit de residus d’emergència equipat amb sistemes d’identificació de l’usuari, per assegurar una correcta separació de fraccions.

Un altre dels municipis amb un índex de recollida selectiva molt per sobre de la mitjana metropolitana, Torrelles de Llobregat té implantat un sistema de recollida porta a porta que l’ha situat en un 62,9% de recollida selectiva. Dins de l’estratègia de l’AMB per introduir models més eficaços de separació de residus, el municipi segueix aplicant canvis al seu sistema: des de les galledes amb xip per optimitzar la freqüència de recollida, al control amb càmeres i targeta d’accés al punt d’emergència.

El casc antic del districte de Sarrià, a Barcelona, va començar fa un any una prova pilot per implantar la recollida porta a porta. Durant aquest període, el nou model, que va sorgir arran de la petició de diversos grups de veïns del barri, ha permès passar del 19% al 55% de recollida selectiva. Cada setmana es recullen més de 14.000 kg de residus amb aquest sistema, que compta amb modalitats domiciliària i comercial. A més, la recollida de matèria orgànica és de gran qualitat, amb un percentatge d’impureses del 2%.

Nous models Individualització de la recollida