490.000 DESPLAÇAMENTS AL DIA
EN MOTO A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA