EL 59,7% DELS DESPLAÇAMENTS
PER OCI I ES FAN A PEU O EN BICICLETA