L’ANY 2018 ES VAN PRODUIR
1,5 MILIONS DE TONES DE
RESIDUS A L’ÀREA
METROPOLITANA