UN 16% DELS MUNICIPIS
METROPOLITANS JA HAN
ACONSEGUIT EL REPTE DEL
50% DE RECOLLIDA
SELECTIVA