LA MITJANA DE RECOLLIDA
SELECTIVA A L’ÀREA
METROPOLITANA VA SER DEL
35,5% EL 2018