DELS RESIDUS ORGÀNICS,
NOMÉS SE’N SEPARA
CORRECTAMENT UN 30%, TOT
I QUE SÓN REAPROFITABLES EN
UN 100%