EL 90% DEL CONTINGUT DE
CONTENIDOR DE RESTASÓN
MATERIALS RECICLABLES I
HAURIEN D’ANAR EN
CONTENIDORS DIFERENTS