CONEIX EL NO2

NO2

El diòxid de nitrogen és un compost químic format per molècules d’oxigen i nitrogen. Entre els diversos òxids de nitrogen, és un dels que més contaminen i un dels causants de l’anomenada pluja àcida.

no2

El diòxid de nitrogen és de color marró groguenc. Es crea com a resultat dels processos de combustió a altes temperatures, com els que tenen lloc en vehicles de motor i en plantes termoelèctriques. Per això és un contaminant freqüent en zones urbanes.

Els problemes del diòxid de nitrogen es focalitzen a l’àmbit urbà: a Europa, prop del 9% de la població urbana està exposada a nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

Aquest contaminant provoca greus afeccions sobre la salut de les persones: és el causant de problemes respiratoris, dificulta el desenvolupament cognitiu dels infants i presenta efectes nocius al fetge, a la melsa i a la sang. A Espanya se li atribueixen més de 5.900 morts prematures, a causa de les elevades concentracions en zones urbanes.

Un nivell més elevat de conscienciació ciutadana a l’hora d’utilitzar el vehicle privat, especialment si és dièsel, afavoriria una reducció d’aquest gas tan nociu per a la nostra salut i l’entorn ambiental.

584

584 kg d’NO2 a l’any és el que respirem el conjunt de conciutadans metropolitans.

Aquest càlcul prové de la mitjana anual de concentració d’NO2 a l’aire multiplicada per l’aire respirat per la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. El que seria equivalent a 46,72 bombones de butà plenes de NO2.