CANVI D’HÀBITS: XAVIER QUEROL

Investigador del CSIC i expert en contaminació atmosfèrica.