On ha d’anar cada residu? Amb taula

Separar o no separar? Aquesta és la qüestió!

El tractament dels residus barrejats és molt més car que el de la recollida selectiva. Per això, el fet de separar els nostres residus i dipositar-los en el contenidor adequat de recollida selectiva o portar-los als punts de recollida específics es tradueix en un estalvi important de costos.

Per exemple, si els municipis metropolitans arribessin a l’objectiu marcat per la Unió Europea de reciclar el 50% dels residus l’any 2020, els ciutadans estalviaríem al voltant de 13 milions d’euros, o uns 4 euros per habitant i any.

On va i què se’n fa?

 

Tipus de residu On va? On es tracta? Resultat Usos
Matèria orgànica Contenidor marró Planta de digestió anaeròbia Compost Adob
Planta de compostatge Biogàs Producció d’electricitat i calor
Paper i cartró Contenidor blau Planta de reciclatge de paper Paper i cartró reciclat Diaris, caixes…
Vidre Contenidor verd Planta de reciclatge de vidre Vidre reciclat Ampolles, pots…
Envasos lleugers Contenidor groc
Plàstic Contenidor groc Planta de triatge d’envasos lleugers Plàstic reciclat Fibra, film, envasos nous
Planta de reciclatge de plàstic
Metall (llaunes de begudes) Contenidor groc Planta de triatge d’envasos lleugers Metall reciclat Objectes metàl·lics
Planta de reciclatge de metalls
Brics Contenidor groc Planta de triatge d’envasos lleugers Paper reciclat Diaris, caixes, nous envasos…
Planta de reciclatge de paper
Aparells elèctrics Deixalleria Planta de tractament Metalls valuosos Nous productes elèctrics
Planta de reciclatge Plàstics
Mobles Recollida de trastos Planta de tractament Ferralla Combustible
Conglomerat Conglomerat
Objectes metàl·lics
Roba Recollida de roba Planta de separació de roba Roba de segona mà Segueix usant-se
Fibra i borra Nous usos
Piles Recollida de piles Planta de tractament Metalls Objectes metàl·lics
Altres elements Piles noves
Oli Recollida d’oli Planta de reciclatge Biodièsel Combustible

 

Vull més informació

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus/gestio/tractament

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus/instalacions-i-equipaments