FAQS (preguntes més freqüents)

Resposta a tots els dubtes

Tots els habitants de l’àrea metropolitana paguen el mateix?

No. Els preus que paguen els ciutadans de cada municipi s’ajusten d’acord amb el cost real que té el tractament de residus en cadascun d’ells, que depèn del nivell de recollida selectiva de cada municipi i de la quantitat de residus produïts.

A més, els usuaris domèstics poden obtenir bonificacions per ús de la deixalleria; els comerços, per la realització d’accions de mesures de prevenció i millora de la gestió de residus; i les famílies vulnerables, inscrites al registre d’ajuts a la pobresa energètica, tenen una bonificació del 100% de la TMTR.

Per què hi ha municipis que paguen menys que altres?

Perquè des de l’any 2018 s’ha modificat el criteri de càlcul, que es basa en la generació i en els nivells de recollida de cada municipi. Així, els municipis que produeixen menys residus i tenen millors nivells de recollida selectiva, redueixen els costos del tractament i l’AMB els hi transfereix l’estalvi obtingut.

Per això, els ciutadans dels municipis que ho fan millor paguen fins a 3 vegades menys que els que tenen pitjors nivells.

Quina diferència hi ha entre la TMTR i la taxa de recollida d’escombraries?

La taxa de recollida la recapta cada ajuntament i serveix únicament per finançar la recollida i el trasllat dels residus fins a les plantes de tractament metropolitanes.

El procés de tractament que es comença a partir de l’arribada a aquestes plantes el finança l’AMB i inclou tasques d’emmagatzematge, tria, compostatge, generació d’energia i la deposició final del rebuig d’aquests residus municipals.

Tothom paga la TMTR?

Sí, la paga tothom que generi residus municipals tant al domicili particular com als establiments comercials, quan figuri al seu nom el contracte de subministrament d’aigua potable. Si el contribuent no és el titular del contracte, es considera subjecte passiu el propietari de l’immoble.

Quines tarifes s’apliquen?

La taxa es calcula en funció del tipus d’habitatge i del consum mitjà d’aigua de l’any anterior. Es considera que, a més persones en un mateix habitatge, més consum d’aigua i també més generació de residus.

Els comerços també paguen aquesta taxa?

Sí. La diferència és que les tarifes comercials de la taxa es fixen en funció de les fraccions de residus generades per tipus d’activitat econòmica, segons una classificació d’establiments i locals.