7,6 MILIONS DE DESPLAÇAMENTS A PEU
AL DIA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA