292kg

292 kg de PM10 a l’any és el que respirem el conjunt de conciutadans metropolitans.

Aquest càlcul prové de la mitjana anual de concentració de PM10 a l’aire multiplicada per l’aire respirat per la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. Seria l’equivalent de 23,36 bombones de butà plenes de PM10.

PM10
Les partícules estan en suspensió a l’aire. La sal marina, el carbó negre, la pols i les partícules de determinades substàncies químiques poden classificar-se com a PM contaminants. Les partícules més petites, d’un diàmetre inferior a 10 micres, són les més perjudicials per a la salut.

Més del 80% de la població europea està exposada a nivells de partícules en suspensió que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Les partícules fines penetren amb facilitat als pulmons i provoquen greus afeccions sobre la salut de les persones. Aquestes són les causants de múltiples problemes a les vies respiratòries, malalties cardiovasculars, efectes sobre el sistema nerviós, càncer de pulmó, etc. Tot plegat representa una reducció de 8,6 mesos de vida. Concretament, les àrees metropolitanes del nostre país (com la de Barcelona) superen en uns 10 micrograms per metre cúbic els 40 recomanats per l’OMS. A Espanya, més de 25.500 morts prematures s’atribueixen a les elevades concentracions d’aquest contaminant.